Server: Online

Residence

Na serveru si můžete své pozemky a domy chránit rezidencemi. Rezidence je hráčem vyznačené území, které vlastní a nastavením flagů (vlastností) určuje právo stavět, bořit, používat předměty atd. pro ostatní hráče.

Pokud si chcete vytvořit residenci, musíte použít Dřevěnou tyčku.

Návod na vytvoření residence:

Limity velkostí residencí:

350 šířka
350 délka
256 výška
Maximálně 3 residence
Příkazy:

/res create <název_residence>

Vytvoří residenci


/res remove <název_residence>

Vymaže residenci


/res give <název_residence> <nick_hráče>

Převede residenci na jiného hráče


/res info <název_residence>

Informace o residenci


/res message <název_residence> enter <TEXT>

Nastavení zprávy při vstupu do residence


/res message <název_residence> leave <TEXT>

Nastavení zprávy při odchodu z residence


/res tpset

Nastavení místa teleportu do residence


/res tp <název_residence>

Teleport do residence


/res select vert

Rozšíření oblasti rezidence od Podloží po nebe (zadat před vytvořením rezidence)


/res subzone <název_residence> <název_subzóny>

Vytvoří subzónu v rezidenci (residence která je rozdělena na více částí)


/res tp <název_residence>.<název_subzóny>

Teleport na zadanou sezónu (sub-resku)


/res set <název_residence>

Nastaví flagy v rezidenci (povolí/zakáže)


/res pset <název_residence> <nick_hráče>

Nastaví flagy v rezidenci pro jiného hráče

 

/res auto

Vytvoření residence bez vybraného místa a pojmenuje vám to podle vašeho jména ve hře


Copyright © 2020 by Luky.